Strona główna Kontakt Program partnerski Oferty pracy Oferta szkolna
Tablice pami±tkowe

Tablice pami±tkowe

Zajmujemy sie równie¿ projektowaniem i wykonaniem tablic pami±tkowych z granitu, z marmuru lub innego kamienia.
Najczê¶ciej przybieraj± one forme prostok±tnych tablic lub p³yt kamiennych z wykonanym napisem oraz dowolnym, wygrawerowanym w kamieniu, wizerunkiem (twarz, herb, symbol, logo itp). Napis mo¿e byæ w kamieniu wykuty, wypiaskowany lub zlo¿ony z liter metalowych (logotypy równie¿ w wersji kolorowej).
Wykonujemy równie¿ pami±tkowe tablice unijne, granitowe lub marmurowe, do projektów unijnych wg znormalizowanych odpowiednimi przepisami proporcji.
Tablice pamiatkowe

Przyk³adowe realizacje

Tablice pamiatkowe Tablice pamiatkowe

Ka¿d± tablicê wyceniamy indywidualnie.
© Copyright 2008 - 2014 by WIM System s.j. All rights reserved.
.:. Druk Cyfrowy Rzeszów .:. Wizytówki Rzeszów .:. Ulotki Rzeszów .:. Sitodruk Rzeszów .:. Druk Rzeszów .:. Kalendarze Rzeszów .:. Zaproszenia Rzeszów .:. Plakaty Rzeszów .:. Dyplomy Rzeszów.:.