Strona główna Kontakt Program partnerski Oferty pracy Oferta szkolna
Laminowanie

Laminowanie jest technik± s³u¿±c± uszlachetnianiu dokumentów. Nazywane jest równie¿ foliowaniem, poniewa¿ zadrukowana powierzchnia zostaje przyklejona do przezroczystej folii (laminatu). Dokumenty zostaj± zatopione w plastiku przez co nabieraj± one trwa³o¶ci, sztywno¶ci, ¿ywszych kolorów i blasku.

Zatopione w plastiku dokumenty, materia³y reklamowe czy fotografie nabior± kolorów i blasku. Stan± siê po prostu bardziej atrakcyjne.

Laminacja to tak¿e sposób na zabezpieczenie przed sfa³szowaniem tak wa¿nych dokumentów jak: ¶wiadectwa, certyfikaty, licencje, legitymacje, identyfikatory, przepustki czy karty wstêpu.

Dokumenty s± równie¿ odporne na wodê, wilgoæ, zabrudzenia, nie ¶cieraj± siê i nie blakn±.

© Copyright 2008 - 2014 by WIM System s.j. All rights reserved.
.:. Druk Cyfrowy Rzeszów .:. Wizytówki Rzeszów .:. Ulotki Rzeszów .:. Sitodruk Rzeszów .:. Druk Rzeszów .:. Kalendarze Rzeszów .:. Zaproszenia Rzeszów .:. Plakaty Rzeszów .:. Dyplomy Rzeszów.:.